Kubernetes Certified Kubernetes Application Developer (CKAD)

Methode
Dauer
Startdatum und Ort

Kubernetes Certified Kubernetes Application Developer (CKAD)

Educate IT
Logo von Educate IT
Bewertung: starstarstarstarstar 10 Bildungsangebote von Educate IT haben eine durchschnittliche Bewertung von 10 (aus 1 Bewertung)

Tipp: Sie suchen eine Inhouse Schulung? Erhalten Sie von mehreren Anbietern unverbindliche Angebote!

Beschreibung

Cursusbeschrijving:

De Gecertificeerde Kubernetes Application Developer (CKAD) 2-daagse cursus is een intensieve en praktijkgerichte training die is ontworpen om individuen voor te bereiden op het CKAD-certificeringsexamen. Kubernetes is de standaard geworden voor containerorkestratie en -beheer, en deze cursus rust ontwikkelaars uit met de vaardigheden en kennis die nodig zijn om containerized applicaties te ontwerpen, bouwen, configureren en implementeren in Kubernetes-clusters.

Cursusduur: 2 dagen

Cursusdoelstellingen: Na het voltooien van deze cursus hebben deelnemers de volgende kennis en vaardigheden opgedaan:

 1. Kubernetes Fundamentals: Begrijp de kernconcepten en componenten van…

Gesamte Beschreibung lesen

Frequently asked questions

Es wurden noch keine FAQ hinterlegt. Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Wir helfen gerne weiter!

Noch nicht den perfekten Kurs gefunden? Verwandte Themen: Kubernetes, Cloud Computing, Amazon Web Services (AWS), Docker und Google Cloud Platform.

Cursusbeschrijving:

De Gecertificeerde Kubernetes Application Developer (CKAD) 2-daagse cursus is een intensieve en praktijkgerichte training die is ontworpen om individuen voor te bereiden op het CKAD-certificeringsexamen. Kubernetes is de standaard geworden voor containerorkestratie en -beheer, en deze cursus rust ontwikkelaars uit met de vaardigheden en kennis die nodig zijn om containerized applicaties te ontwerpen, bouwen, configureren en implementeren in Kubernetes-clusters.

Cursusduur: 2 dagen

Cursusdoelstellingen: Na het voltooien van deze cursus hebben deelnemers de volgende kennis en vaardigheden opgedaan:

 1. Kubernetes Fundamentals: Begrijp de kernconcepten en componenten van Kubernetes, waaronder pods, services, deployments en namespaces.

 2. Containerisatie: Beheers containerisatietechnologieën zoals Docker, inclusief het maken en beheren van Docker-images.

 3. Kubernetes CLI (kubectl): Leer hoe u de kubectl-opdrachtregeltool effectief kunt gebruiken om met Kubernetes-clusters te communiceren.

 4. Applicatieconfiguratie: Beheer applicatieconfiguraties met behulp van ConfigMaps en Secrets.

 5. Pod-ontwerp: Ontwerp en configureer pods voor specifieke use-cases, inclusief multi-container pods en sidecar-containers.

 6. Pod-levenscyclus: Begrijp de verschillende fasen van de levenscyclus van een pod en hoe u pod-fouten en herstarts kunt afhandelen.

 7. Service Discovery: Implementeer service discovery en netwerken binnen Kubernetes-clusters.

 8. ReplicaSets en Deployments: Implementeer en beheer applicaties met behulp van ReplicaSets en Deployments voor schaalbaarheid en betrouwbaarheid.

 9. Resource Management: Optimaliseer het gebruik van resources en begrijp resourcequota en -limieten.

 10. Beveiliging: Beveilig uw applicaties en clusters met behulp van RBAC (Role-Based Access Control) en netwerkbeleid.

 11. Persistentie van gegevens: Beheer stateful applicaties met Persistent Volumes en Persistent Volume Claims.

 12. Rolling Updates en Rollbacks: Voer rolling updates en rollbacks van applicatieversies uit.

 13. Applicatiemonitoring: Implementeer logging- en monitoringsoplossingen voor Kubernetes-applicaties.

 14. Examenvoorbereiding: Ontvang praktische tips en strategieën om uit te blinken in het CKAD-certificeringsexamen.

Doelgroep: Deze cursus is ideaal voor ontwikkelaars, DevOps-engineers en systeembeheerders die hun Kubernetes-vaardigheden willen verbeteren en het CKAD-certificaat willen behalen. Deelnemers moeten eerdere ervaring hebben met containers en basiskennis hebben van Linux en containerisatietechnologieën.

Vereisten:

 • Bekendheid met het gebruik van de opdrachtregel in Linux.
 • Basiskennis van containerisatieconcepten.
 • Een laptop met internetverbinding voor hands-on labs (cloudgebaseerde Kubernetes-clusters worden verstrekt).

Certificering: Deze cursus is ontworpen om deelnemers voor te bereiden op het CKAD-certificeringsexamen, een waardevol, erkend certificaat in de branche dat vaardigheid in Kubernetes-applicatieontwikkeling aantoont.

Leveringsformaat: De cursus wordt geleverd via een combinatie van lezingen, praktische labs en oefeningen, zodat deelnemers zowel theoretische kennis als praktische ervaring opdoen.

Doe mee aan deze meeslepende 2-daagse CKAD-cursus en begin aan uw reis om een Gecertificeerde Kubernetes Application Developer te worden. Versterk uw Kubernetes-vaardigheden en verbeter uw carrièreperspectieven in de snel veranderende wereld van containerorkestratie en cloud-native applicatieontwikkeling.

----

Course Description: 

The Certified Kubernetes Application Developer (CKAD) 2-Day Course is an intensive and hands-on training program designed to prepare individuals for the CKAD certification exam. Kubernetes has become the de facto standard for container orchestration and management, and this course equips developers with the skills and knowledge required to design, build, configure, and deploy containerized applications in Kubernetes clusters.

Course Duration: 2 Days

Course Objectives: Upon completing this course, participants will have gained the following knowledge and skills:

 1. Kubernetes Fundamentals: Understand the core concepts and components of Kubernetes, including pods, services, deployments, and namespaces.

 2. Containerization: Master containerization technologies like Docker, including creating and managing Docker images.

 3. Kubernetes CLI (kubectl): Learn how to use the kubectl command-line tool to interact with Kubernetes clusters effectively.

 4. Application Configuration: Manage application configurations using ConfigMaps and Secrets.

 5. Pod Design: Design and configure pods for specific use cases, including multi-container pods and sidecar containers.

 6. Pod Lifecycle: Understand the different phases of a pod's lifecycle and how to handle pod failures and restarts.

 7. Service Discovery: Implement service discovery and networking within Kubernetes clusters.

 8. ReplicaSets and Deployments: Deploy and manage applications using ReplicaSets and Deployments for scalability and reliability.

 9. Resource Management: Optimize resource usage and understand resource quotas and limits.

 10. Security: Secure your applications and clusters using RBAC (Role-Based Access Control) and network policies.

 11. State Persistence: Manage stateful applications with Persistent Volumes and Persistent Volume Claims.

 12. Rolling Updates and Rollbacks: Perform rolling updates and rollbacks of application versions.

 13. Application Observability: Implement logging and monitoring solutions for Kubernetes applications.

 14. Exam Preparation: Receive practical tips and strategies to excel in the CKAD certification exam.

Target Audience: This course is ideal for developers, DevOps engineers, and system administrators who wish to enhance their Kubernetes skills and earn the CKAD certification. Participants should have prior experience with containers and basic knowledge of Linux and containerization technologies.

Prerequisites:

 • Familiarity with Linux command-line usage.
 • Basic understanding of containerization concepts.
 • A laptop with internet connectivity for hands-on labs (cloud-based Kubernetes clusters will be provided).

Certification: This course is designed to prepare participants for the CKAD certification exam, a valuable industry-recognized certification that demonstrates proficiency in Kubernetes application development.

Delivery Format: The course is delivered through a combination of lectures, hands-on labs, and practical exercises, ensuring that participants gain both theoretical knowledge and practical experience.

Join us in this immersive 2-Day CKAD course, and embark on your journey to becoming a Certified Kubernetes Application Developer. Elevate your Kubernetes skills and enhance your career prospects in the fast-paced world of container orchestration and cloud-native application development.

Es wurden noch keine Bewertungen geschrieben.
 • Sehen Sie sich ähnliche Produkte mit Bewertungen an: Kubernetes.

Schreiben Sie eine Bewertung

Haben Sie Erfahrung mit diesem Kurs? Schreiben Sie jetzt eine Bewertung und helfen Sie Anderen dabei die richtige Weiterbildung zu wählen. Als Dankeschön spenden wir € 1,00 an Stiftung Edukans.

Es wurden noch keine FAQ hinterlegt. Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Wir helfen gerne weiter!