Kubernetes Service Mesh: Linkerd

Methode
Dauer

Kubernetes Service Mesh: Linkerd

Educate IT
Logo von Educate IT
Bewertung: starstarstarstarstar 10 Bildungsangebote von Educate IT haben eine durchschnittliche Bewertung von 10 (aus 1 Bewertung)

Tipp: Sie suchen eine Inhouse Schulung? Erhalten Sie von mehreren Anbietern unverbindliche Angebote!

Beschreibung

De 1-daagse Linkerd Essentials Cursus is een intensief en meeslepend trainingsprogramma dat deelnemers een uitgebreid begrip van Linkerd biedt, een populaire service mesh voor cloud-native applicaties. Of je nu een DevOps engineer bent, een Kubernetes-beheerder, of een ontwikkelaar die zijn microservices-architectuur wil verbeteren, deze cursus is ontworpen om je te helpen de fundamentele concepten en praktische toepassingen van Linkerd te begrijpen.

Cursusdoelstellingen: Na succesvolle afronding van deze cursus zullen deelnemers:

 1. Een solide begrip krijgen van service meshes en hun rol in moderne microservices-architecturen.
 2. Leren hoe je Linkerd kunt installeren en configureren binnen e…

Gesamte Beschreibung lesen

Frequently asked questions

Es wurden noch keine FAQ hinterlegt. Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Wir helfen gerne weiter!

Noch nicht den perfekten Kurs gefunden? Verwandte Themen: Kubernetes, Cloud Computing, Amazon Web Services (AWS), Docker und Google Cloud Platform.

De 1-daagse Linkerd Essentials Cursus is een intensief en meeslepend trainingsprogramma dat deelnemers een uitgebreid begrip van Linkerd biedt, een populaire service mesh voor cloud-native applicaties. Of je nu een DevOps engineer bent, een Kubernetes-beheerder, of een ontwikkelaar die zijn microservices-architectuur wil verbeteren, deze cursus is ontworpen om je te helpen de fundamentele concepten en praktische toepassingen van Linkerd te begrijpen.

Cursusdoelstellingen: Na succesvolle afronding van deze cursus zullen deelnemers:

 1. Een solide begrip krijgen van service meshes en hun rol in moderne microservices-architecturen.
 2. Leren hoe je Linkerd kunt installeren en configureren binnen een Kubernetes-cluster.
 3. Linkerd's belangrijkste functies verkennen, waaronder verkeersbeheer, observatie en beveiliging.
 4. In praktische oefeningen duiken om applicaties te monitoren en te troubleshooten met behulp van Linkerd.
 5. Inzicht krijgen in best practices voor het implementeren van Linkerd in productieomgevingen.

Cursusoverzicht:

Sessie 1: Inleiding tot Service Mesh en Linkerd

 • Wat is een Service Mesh?
 • Waarom Linkerd?
 • Overzicht van de Linkerd-architectuur
 • Installatie en Configuratie

Sessie 2: Linkerd Functies en Mogelijkheden

 • Verkeersbeheer met Linkerd
 • Observatie en Metingen
 • Beveiliging en TLS-versleuteling
 • Verzoekroutering en Load Balancing

Sessie 3: Praktische Oefeningen

 • Applicatieverkeer Monitoren
 • Troubleshooten met Linkerd
 • Implementeren van Canary-implementaties
 • Praktijkgevallen uit de echte wereld

Sessie 4: Best Practices en Implementatiestrategieën

 • Linkerd in Productie
 • Schalen en Beschikbaarheid
 • Governance en Handhavingsbeleid
 • Toekomstige Trends in Service Mesh

Leveringsmethode: Deze cursus wordt gegeven via een combinatie van instructeur-geleide presentaties, hands-on labs en interactieve discussies. Deelnemers hebben toegang tot een Kubernetes-cluster met vooraf geconfigureerde Linkerd-installatie voor praktische oefeningen.

Vereisten:

 • Bekendheid met Kubernetes en containerisatieconcepten.
 • Basiskennis van microservices-architectuur.
 • Een laptop met internetverbinding en een webbrowser.

Doelgroep:

 • DevOps-engineers
 • Kubernetes-beheerders
 • Softwareontwikkelaars
 • Iedereen die geïnteresseerd is in het implementeren van service meshes met Linkerd

Certificering: Deze cursus biedt waardevolle kennis en hands-on ervaring met Linkerd. Het omvat echter geen formeel certificeringsexamen.

Instructeurs: Onze instructeurs zijn ervaren experts met praktijkervaring in het implementeren van Linkerd en service meshes in real-world scenario's.

Doe met ons mee voor deze intensieve 1-daagse cursus en versnel je reis naar de wereld van Linkerd en service meshes!

---

Course Description: The 1-Day Linkerd Essentials Course is a fast-paced and immersive training program designed to provide participants with a comprehensive understanding of Linkerd, a popular service mesh for cloud-native applications. Whether you are a DevOps engineer, a Kubernetes administrator, or a developer looking to enhance your microservices architecture, this course is tailored to help you grasp the fundamental concepts and practical usage of Linkerd.

Course Objectives: Upon successful completion of this course, participants will:

 1. Gain a solid understanding of service meshes and their role in modern microservices architectures.
 2. Learn how to install and configure Linkerd within a Kubernetes cluster.
 3. Explore Linkerd's key features, including traffic management, observability, and security.
 4. Dive into practical exercises to monitor and troubleshoot applications using Linkerd.
 5. Understand best practices for implementing Linkerd in production environments.

Course Outline:

Session 1: Introduction to Service Mesh and Linkerd

 • What is a Service Mesh?
 • Why Linkerd?
 • Linkerd Architecture Overview
 • Installation and Setup

Session 2: Linkerd Features and Capabilities

 • Traffic Management with Linkerd
 • Observability and Metrics
 • Security and TLS Encryption
 • Request Routing and Load Balancing

Session 3: Practical Exercises

 • Monitoring Application Traffic
 • Troubleshooting with Linkerd
 • Implementing Canary Deployments
 • Real-world Use Cases

Session 4: Best Practices and Deployment Strategies

 • Linkerd in Production
 • Scaling and High Availability
 • Governance and Policy Enforcement
 • Future Trends in Service Mesh

Delivery Method: This course is delivered through a combination of instructor-led presentations, hands-on labs, and interactive discussions. Participants will have access to a Kubernetes cluster with Linkerd pre-configured for practical exercises.

Prerequisites:

 • Familiarity with Kubernetes and containerization concepts.
 • Basic understanding of microservices architecture.
 • A laptop with internet connectivity and a web browser.

Target Audience:

 • DevOps engineers
 • Kubernetes administrators
 • Software developers
 • Anyone interested in implementing service meshes with Linkerd

Certification: This course provides valuable knowledge and hands-on experience with Linkerd. However, it does not include a formal certification exam.

Instructors: Our instructors are seasoned experts with practical experience in implementing Linkerd and service meshes in real-world scenarios.

Join us for this intensive 1-day course and accelerate your journey into the world of Linkerd and service meshes!

Es wurden noch keine Bewertungen geschrieben.
 • Sehen Sie sich ähnliche Produkte mit Bewertungen an: Kubernetes.

Schreiben Sie eine Bewertung

Haben Sie Erfahrung mit diesem Kurs? Schreiben Sie jetzt eine Bewertung und helfen Sie Anderen dabei die richtige Weiterbildung zu wählen. Als Dankeschön spenden wir € 1,00 an Stiftung Edukans.

Es wurden noch keine FAQ hinterlegt. Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Wir helfen gerne weiter!