Kubernetes Certified Kubernetes Administrator (CKA)

Methode
Dauer
Startdatum und Ort

Kubernetes Certified Kubernetes Administrator (CKA)

Educate IT
Logo von Educate IT
Bewertung: starstarstarstarstar 10 Bildungsangebote von Educate IT haben eine durchschnittliche Bewertung von 10 (aus 1 Bewertung)

Tipp: Sie suchen eine Inhouse Schulung? Erhalten Sie von mehreren Anbietern unverbindliche Angebote!

Beschreibung

De Certified Kubernetes Administrator (CKA) Cursus van 2 dagen is een uitgebreid en intensief trainingsprogramma dat deelnemers voorziet van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om bekwaam te worden in het beheren van Kubernetes-clusters. Deze cursus is ideaal voor DevOps-engineers, systeembeheerders en iedereen die hun expertise in Kubernetes-beheer wil valideren.

Cursusdoelstellingen: Na succesvolle afronding van deze cursus zullen deelnemers:

 1. De kernconcepten van Kubernetes begrijpen, waaronder Pods, Services, Deployments en ConfigMaps.
 2. Hands-on ervaring opdoen met het installeren en configureren van Kubernetes-clusters.
 3. Leren hoe ze veelvoorkomende clusterbeheertaken kunnen uit…

Gesamte Beschreibung lesen

Frequently asked questions

Es wurden noch keine FAQ hinterlegt. Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Wir helfen gerne weiter!

Noch nicht den perfekten Kurs gefunden? Verwandte Themen: Kubernetes, Cloud Computing, Amazon Web Services (AWS), Docker und Google Cloud Platform.

De Certified Kubernetes Administrator (CKA) Cursus van 2 dagen is een uitgebreid en intensief trainingsprogramma dat deelnemers voorziet van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om bekwaam te worden in het beheren van Kubernetes-clusters. Deze cursus is ideaal voor DevOps-engineers, systeembeheerders en iedereen die hun expertise in Kubernetes-beheer wil valideren.

Cursusdoelstellingen: Na succesvolle afronding van deze cursus zullen deelnemers:

 1. De kernconcepten van Kubernetes begrijpen, waaronder Pods, Services, Deployments en ConfigMaps.
 2. Hands-on ervaring opdoen met het installeren en configureren van Kubernetes-clusters.
 3. Leren hoe ze veelvoorkomende clusterbeheertaken kunnen uitvoeren, zoals schalen, updaten en troubleshooten.
 4. Kubernetes-beveiligingsprincipes beheersen, waaronder RBAC (Role-Based Access Control) en netwerkbeleid.
 5. Verkennen van geavanceerde onderwerpen zoals Helm-charts, Operators en Kubernetes-best practices.
 6. Effectief voorbereiden op het Certified Kubernetes-beheerder (CKA) examen.

Cursusoverzicht:

Dag 1: Kubernetes Fundamentals

 • Inleiding tot Kubernetes
 • Clusterarchitectuur
 • Kubernetes-componenten
 • Clusterinstallatie
 • Pods en Containers
 • Services en Netwerken
 • Deployments en ReplicaSets
 • Configuratiebeheer
 • Beheer van opslag
 • Basisprincipes van Troubleshooting

Dag 2: Geavanceerd Kubernetes-beheer

 • Clusterupgrades en onderhoud
 • Beveiliging in Kubernetes
  • RBAC (Role-Based Access Control)
  • Netwerkbeleid
 • Monitoring en Logging
 • Beheer van de applicatielifecycle
  • Helm-charts
  • Kubernetes-operators
 • Kubernetes-best practices
 • Voorbereiden op het CKA-examen
 • Oefenexamen en Vragen & Antwoorden

Leveringsmethode: Deze cursus wordt gegeven via een combinatie van lezingen, hands-on labs en interactieve discussies. Deelnemers hebben toegang tot een Kubernetes-cluster om verschillende taken gedurende de cursus te oefenen.

Vereisten:

 • Bekendheid met Linux-besturingssysteemconcepten.
 • Basiskennis van containerisatietechnologieën (bijv. Docker).
 • Begrip van fundamentele netwerkconcepten.

Doelgroep:

 • DevOps-engineers
 • Systeembeheerders
 • Cloudbeheerders
 • Iedereen die zich voorbereidt op het Certified Kubernetes-beheerder (CKA) examen

Certificering: Na het voltooien van deze cursus hebben deelnemers waardevolle kennis en vaardigheden opgedaan om zich voor te bereiden op het Certified Kubernetes-beheerder (CKA) examen, een breed erkende certificering in het Kubernetes-ecosysteem.

Opmerking: Deze cursusbeschrijving kan worden gewijzigd op basis van updates in Kubernetes en certificeringseisen.

Instructeurs: Onze ervaren instructeurs zijn gecertificeerde Kubernetes-experts met praktijkervaring in het beheren van Kubernetes-clusters en applicaties in productieomgevingen.

Doe mee aan deze intensieve 2-daagse cursus en zet de eerste stap om een Gecertificeerd Kubernetes-beheerder te worden!

---

The Certified Kubernetes Administrator (CKA) 2-Day Course is a comprehensive and intensive training program designed to equip participants with the knowledge and skills required to become proficient in managing Kubernetes clusters. This course is ideal for DevOps engineers, system administrators, and anyone looking to validate their expertise in Kubernetes administration.

Course Objectives: Upon successful completion of this course, participants will:

 1. Understand the core concepts of Kubernetes, including Pods, Services, Deployments, and ConfigMaps.
 2. Gain hands-on experience with installing and configuring Kubernetes clusters.
 3. Learn to perform common cluster management tasks, such as scaling, updating, and troubleshooting.
 4. Master Kubernetes security principles, including RBAC (Role-Based Access Control) and network policies.
 5. Explore advanced topics such as Helm charts, Operators, and Kubernetes best practices.
 6. Prepare effectively for the Certified Kubernetes Administrator (CKA) exam.

Course Outline:

Day 1: Kubernetes Fundamentals

 • Introduction to Kubernetes
 • Cluster Architecture
 • Kubernetes Components
 • Cluster Installation
 • Pods and Containers
 • Services and Networking
 • Deployments and ReplicaSets
 • Configuration Management
 • Managing Storage
 • Troubleshooting Basics

Day 2: Advanced Kubernetes Administration

 • Cluster Upgrades and Maintenance
 • Security in Kubernetes
  • RBAC (Role-Based Access Control)
  • Network Policies
 • Monitoring and Logging
 • Application Lifecycle Management
  • Helm Charts
  • Kubernetes Operators
 • Kubernetes Best Practices
 • Preparing for the CKA Exam
 • Practice Exam and Q&A

Delivery Method: This course is delivered through a combination of lectures, hands-on labs, and interactive discussions. Participants will have access to a Kubernetes cluster for practicing various tasks throughout the course.

Prerequisites:

 • Familiarity with Linux operating system concepts.
 • Basic knowledge of containerization technologies (e.g., Docker).
 • Understanding of fundamental networking concepts.

Target Audience:

 • DevOps engineers
 • System administrators
 • Cloud administrators
 • Anyone preparing for the Certified Kubernetes Administrator (CKA) exam

Certification: Upon completing this course, participants will have gained valuable knowledge and skills to prepare for the Certified Kubernetes Administrator (CKA) exam, a widely recognized certification in the Kubernetes ecosystem.

Note: This course description is subject to change based on updates in Kubernetes and certification requirements.

Instructors: Our experienced instructors are certified Kubernetes experts with real-world experience in managing Kubernetes clusters and applications in production environments.

Join us in this intensive 2-day course and take the first step towards becoming a Certified Kubernetes Administrator!

Es wurden noch keine Bewertungen geschrieben.
 • Sehen Sie sich ähnliche Produkte mit Bewertungen an: Kubernetes.

Schreiben Sie eine Bewertung

Haben Sie Erfahrung mit diesem Kurs? Schreiben Sie jetzt eine Bewertung und helfen Sie Anderen dabei die richtige Weiterbildung zu wählen. Als Dankeschön spenden wir € 1,00 an Stiftung Edukans.

Es wurden noch keine FAQ hinterlegt. Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Wir helfen gerne weiter!