Azure Kubernetes Service (AKS) 2-Daagse Cursus

Methode
Dauer
Startdatum und Ort

Azure Kubernetes Service (AKS) 2-Daagse Cursus

Educate IT
Logo von Educate IT
Bewertung: starstarstarstarstar 10 Bildungsangebote von Educate IT haben eine durchschnittliche Bewertung von 10 (aus 1 Bewertung)

Tipp: Sie suchen eine Inhouse Schulung? Erhalten Sie von mehreren Anbietern unverbindliche Angebote!

Beschreibung

Cursusbeschrijving: In deze uitgebreide 2-daagse cursus krijgt u hands-on ervaring en diepgaande kennis van Azure Kubernetes Service (AKS), de door Microsoft beheerde Kubernetes-containerorchestratiedienst. Deze cursus is ontworpen voor zowel beginners als IT-professionals op intermediair niveau en behandelt belangrijke concepten, praktische vaardigheden en best practices voor het implementeren, beheren en schalen van gecontaineriseerde applicaties op een zeer efficiënte en geautomatiseerde manier met behulp van AKS.

Cursusoverzicht:

Dag 1: Introductie tot Azure Kubernetes Service

 • Module 1: Introductie tot Containers

  • Begrip containerisatie
  • Docker en containerfundamenten
 • Mod…

Gesamte Beschreibung lesen

Frequently asked questions

Es wurden noch keine FAQ hinterlegt. Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Wir helfen gerne weiter!

Noch nicht den perfekten Kurs gefunden? Verwandte Themen: Kubernetes, Microsoft Azure, Cloud Computing, Amazon Web Services (AWS) und Docker.

Cursusbeschrijving: In deze uitgebreide 2-daagse cursus krijgt u hands-on ervaring en diepgaande kennis van Azure Kubernetes Service (AKS), de door Microsoft beheerde Kubernetes-containerorchestratiedienst. Deze cursus is ontworpen voor zowel beginners als IT-professionals op intermediair niveau en behandelt belangrijke concepten, praktische vaardigheden en best practices voor het implementeren, beheren en schalen van gecontaineriseerde applicaties op een zeer efficiënte en geautomatiseerde manier met behulp van AKS.

Cursusoverzicht:

Dag 1: Introductie tot Azure Kubernetes Service

 • Module 1: Introductie tot Containers

  • Begrip containerisatie
  • Docker en containerfundamenten
 • Module 2: Introductie tot Kubernetes

  • Verkenning van de architectuur van Kubernetes
  • Belangrijke Kubernetes-componenten
 • Module 3: Overzicht van Azure Kubernetes Service

  • Wat is AKS?
  • Voordelen van het gebruik van AKS
  • AKS versus zelfbeheerde Kubernetes
 • Module 4: Implementatie van uw eerste AKS-cluster

  • Het opzetten van uw Azure-omgeving
  • Het maken van een AKS-cluster
  • Beheer van clusterresources

Dag 2: Beheer en Schalen van AKS-clusters

 • Module 5: Implementatie van Applicaties naar AKS

  • Applicaties containeriseren
  • Implementeren van applicaties naar AKS
 • Module 6: Beheer van AKS Workloads

  • Werken met Pods, Services en Deployments
  • Automatisch schalen en load balancing
 • Module 7: Monitoring en Probleemoplossing

  • Hulpmiddelen voor AKS-monitoring
  • Diagnostiek en oplossing van veelvoorkomende problemen
 • Module 8: Beveiliging en Best Practices

  • Implementeren van best practices voor beveiliging
  • Role-Based Access Control (RBAC)
  • Netwerkbeleid
 • Module 9: Continu Integratie en Continu Implementatie (CI/CD)

  • Opzetten van CI/CD-pijplijnen met AKS
  • Integratie met Azure DevOps
 • Module 10: Schalen en Optimaliseren van AKS

  • Schalen van AKS-clusters
  • Clusterupgrades en onderhoud

Cursuskenmerken:

 • Hands-on Labs: Praktische oefeningen en realistische scenario's om uw leerproces te versterken.
 • Deskundige Instructeurs: Leren van ervaren experts op het gebied van Azure en Kubernetes.
 • Interactieve Discussies: Samenwerkende discussies en vraag- en antwoordsessies.
 • Cursusmaterialen: Toegang tot cursusmaterialen en hulpmiddelen voor toekomstige referentie.
 • Certificatievoorbereiding: Bereidt u voor op de Azure Kubernetes Service-certificering (optioneel).

Voor wie is deze cursus bedoeld: Deze cursus is ideaal voor cloudbeheerders, DevOps-ingenieurs, applicatieontwikkelaars en IT-professionals die geïnteresseerd zijn in het beheersen van de implementatie en het beheer van gecontaineriseerde applicaties met behulp van Azure Kubernetes Service. Ervaring met Azure en containertechnologieën is handig maar niet vereist.

Doe mee met ons voor deze 2-daagse cursus om uw reis in de wereld van containerorchestratie te versnellen en uw vaardigheden in het beheren van containerworkloads op Microsoft Azure te verbeteren. Ontketen de kracht van AKS om uw implementatie- en beheerprocessen te vereenvoudigen en de efficiëntie van uw gecontaineriseerde applicaties te verhogen.

---

Course Description: In this comprehensive 2-day course, you will gain hands-on experience and in-depth knowledge of Azure Kubernetes Service (AKS), Microsoft's managed Kubernetes container orchestration service. Designed for both beginners and intermediate-level IT professionals, this course covers key concepts, practical skills, and best practices for deploying, managing, and scaling containerized applications in a highly efficient and automated manner using AKS.

Course Outline:

Day 1: Introduction to Azure Kubernetes Service

 • Module 1: Introduction to Containers

  • Understanding containerization
  • Docker and container fundamentals
 • Module 2: Introduction to Kubernetes

  • Exploring Kubernetes architecture
  • Key Kubernetes components
 • Module 3: Azure Kubernetes Service Overview

  • What is AKS?
  • Benefits of using AKS
  • AKS vs. self-managed Kubernetes
 • Module 4: Deploying Your First AKS Cluster

  • Setting up your Azure environment
  • Creating an AKS cluster
  • Managing cluster resources

Day 2: Managing and Scaling AKS Clusters

 • Module 5: Deploying Applications to AKS

  • Containerizing applications
  • Deploying applications to AKS
 • Module 6: Managing AKS Workloads

  • Working with Pods, Services, and Deployments
  • Autoscaling and load balancing
 • Module 7: Monitoring and Troubleshooting

  • AKS monitoring tools
  • Diagnosing and resolving common issues
 • Module 8: Security and Best Practices

  • Implementing security best practices
  • Role-based access control (RBAC)
  • Network policies
 • Module 9: Continuous Integration and Continuous Deployment (CI/CD)

  • Setting up CI/CD pipelines with AKS
  • Integrating with Azure DevOps
 • Module 10: Scaling and Optimizing AKS

  • Scaling AKS clusters
  • Cluster upgrades and maintenance

Course Features:

 • Hands-On Labs: Practical exercises and real-world scenarios to reinforce your learning.
 • Expert Instructors: Learn from experienced Azure and Kubernetes experts.
 • Interactive Discussions: Collaborative discussions and Q&A sessions.
 • Course Materials: Access to course materials and resources for future reference.
 • Certification Preparation: Prepares you for the Azure Kubernetes Service certification (optional).

Who Should Attend: This course is ideal for cloud administrators, DevOps engineers, application developers, and IT professionals interested in mastering the deployment and management of containerized applications using Azure Kubernetes Service. Prior experience with Azure and container technologies is helpful but not required.

Join us for this 2-day course to accelerate your journey into the world of container orchestration and enhance your skills in managing container workloads on Microsoft Azure. Unleash the power of AKS to simplify your deployment and management processes and boost the efficiency of your containerized applications.

Es wurden noch keine Bewertungen geschrieben.

Schreiben Sie eine Bewertung

Haben Sie Erfahrung mit diesem Kurs? Schreiben Sie jetzt eine Bewertung und helfen Sie Anderen dabei die richtige Weiterbildung zu wählen. Als Dankeschön spenden wir € 1,00 an Stiftung Edukans.

Es wurden noch keine FAQ hinterlegt. Falls Sie Fragen haben oder Unterstützung benötigen, kontaktieren Sie unseren Kundenservice. Wir helfen gerne weiter!