Wilhelmus - Het Volkslied van Nederland

Methode
Logo von Springest Academy
Bewertung: starstarstarstarstar_half 9,1 Bildungsangebote von Springest Academy haben eine durchschnittliche Bewertung von 9,1 (aus 631 Bewertungen)

Tipp: Haben Sie Fragen? Für weitere Details einfach auf "Kostenlose Informationen" klicken.

8,7
Durchschnittliche Bewertung für Wilhelmus - Het Volkslied van Nederland
Berechnet aus 3 Bewertungen. Alle Bewertungen lesenchevron_right
Carmen Palomino Marced
starstarstarstarstar_border
Carmen Palomino Marced
Product Marketing @ Twitter Counter
8
Wilhelmus - Het Volkslied van Nederland

"Seeming as I'm an expat it was great for me to finally get to grips with the Dutch national anthem. Great use of virtual media - video! Really recommend it to anyone who wants to learn the national anthem.
Hup Hup Holland!" - 25.04.2014 14:05

"Seeming as I'm an expat it was great for me to finally get to grips with the Dutch national anthem. Great use of virtual media - video! Real… Gesamte Bewertung lesen - 25.04.2014 14:05

Beschreibung

Gratis cursus Wilhelmus
Leer vandaag nog met deze gratis cursus alle 15 coupletten van het Wilhelmus uit je hoofd.

Couplet 1
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Couplet 2
In Godes vrees te leven
heb ik altijd betracht,
daarom ben ik verdreven,
om land, om luid gebracht.
Maar God zal mij regeren
als een goed instrument,
dat ik zal wederkeren
in mijnen regiment.

Couplet 3
Lijdt u, mijn onderzaten
die oprecht zijt van aard,
God zal u niet verlaten,
al zijt gij nu bezwaard.
Die vroom begeert te leven,
bidt God nacht ende dag,
dat Hij mij kracht zal geven,
dat ik u h…

Gesamte Beschreibung lesen

Frequently asked questions

Es gibt für diese Weiterbildung noch keine FAQ. Haben Sie eine Frage? Unsere Bildungsberater helfen Ihnen gerne weiter. Senden Sie uns eine E-Mail info@springest.de

Noch nicht den perfekten Kurs gefunden? Verwandte Themen: Service-oriented architecture (SOA), Oracle, Server, IBM und Microsoft Sharepoint (Server) 2003/2007/2010.

Gratis cursus Wilhelmus
Leer vandaag nog met deze gratis cursus alle 15 coupletten van het Wilhelmus uit je hoofd.

Couplet 1
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Couplet 2
In Godes vrees te leven
heb ik altijd betracht,
daarom ben ik verdreven,
om land, om luid gebracht.
Maar God zal mij regeren
als een goed instrument,
dat ik zal wederkeren
in mijnen regiment.

Couplet 3
Lijdt u, mijn onderzaten
die oprecht zijt van aard,
God zal u niet verlaten,
al zijt gij nu bezwaard.
Die vroom begeert te leven,
bidt God nacht ende dag,
dat Hij mij kracht zal geven,
dat ik u helpen mag.

Couplet 4
Lijf en goed al te samen
heb ik u niet verschoond,
mijn broeders hoog van namen
hebben 't u ook vertoond:
Graaf Adolf is gebleven
in Friesland in den slag,
zijn ziel in 't eeuwig leven
verwacht den jongsten dag.

Couplet 5
Edel en hooggeboren,
van keizerlijken stam,
een vorst des rijks verkoren,
als een vroom christenman,
voor Godes woord geprezen,
heb ik, vrij onversaagd,
als een held zonder vreden
mijn edel bloed gewaagd.

Couplet 6
Mijn schild ende betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer,
op U zo wil ik bouwen,
Verlaat mij nimmermeer.
Dat ik doch vroom mag blijven,
uw dienaar t'aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Couplet 7
Van al die mij bezwaren
en mijn vervolgers zijn,
mijn God, wil doch bewaren
den trouwen dienaar dijn,
dat zij mij niet verassen
in hunnen bozen moed,
hun handen niet en wassen
in mijn onschuldig bloed.

Couplet 8
Als David moeste vluchten
voor Sauel den tiran,
zo heb ik moeten zuchten
als menig edelman.
Maar God heeft hem verheven,
verlost uit alder nood,
een koninkrijk gegeven
in Israël zeer groot.

Couplet 9
Na 't zuur zal ik ontvangen
van God mijn Heer dat zoet,
daarna zo doet verlangen
mijn vorstelijk gemoed:
dat is, dat ik mag sterven
met eren in dat veld,
een eeuwig rijk verwerven
als een getrouwen held.

Couplet 10
Niet doet mij meer erbarmen
in mijnen wederspoed
dan dat men ziet verarmen
des Konings landen goed.
Dat u de Spanjaards krenken,
o edel Neerland zoet,
als ik daaraan gedenke,
mijn edel hart dat bloedt.

Couplet 11
Als een prins opgezeten
met mijner heires-kracht,
van den tiran vermeten
heb ik den slag verwacht,
die, bij Maastricht begraven,
bevreesde mijn geweld;
mijn ruiters zag men draven
zeer moedig door dat veld.

Couplet 12
Zo het den wil des Heren
op dien tijd had geweest,
had ik geern willen keren
van u dit zwaar tempeest.
Maar de Heer van hierboven,
die alle ding regeert,
die men altijd moet loven,
en heeft het niet begeerd.

Couplet 13
Zeer christlijk was gedreven
mijn prinselijk gemoed,
standvastig is gebleven
mijn hart in tegenspoed.
Den Heer heb ik gebeden
uit mijnes harten grond,
dat Hij mijn zaak wil redden,
mijn onschuld maken kond.

Couplet 14
Oorlof, mijn arme schapen
die zijt in groten nood,
uw herder zal niet slapen,
al zijt gij nu verstrooid.
Tot God wilt u begeven,
zijn heilzaam woord neemt aan,
als vrome christen leven,-
't zal hier haast zijn gedaan.

Couplet 15
Voor God wil ik belijden
en zijner groten macht,
dat ik tot genen tijden
den Koning heb veracht,
dan dat ik God den Heere,
der hoogsten Majesteit,
heb moeten obediëren
in der gerechtigheid.


Meer leren over het Wilhelmus?
Check www.koninklijkhuis.nl

8,7
Durchschnittliche Bewertung für Wilhelmus - Het Volkslied van Nederland
Berechnet aus 3 Bewertungen.
Carmen Palomino Marced
starstarstarstarstar_border
Carmen Palomino Marced
Product Marketing @ Twitter Counter
8
Wilhelmus - Het Volkslied van Nederland

"Seeming as I'm an expat it was great for me to finally get to grips with the Dutch national anthem. Great use of virtual media - video! Really recommend it to anyone who wants to learn the national anthem.
Hup Hup Holland!" - 25.04.2014 14:05

"Seeming as I'm an expat it was great for me to finally get to grips with the Dutch national anthem. Great use of virtual media - video! Real… Gesamte Bewertung lesen - 25.04.2014 14:05

Ruben Timmerman
starstarstarstarstar_border
Ruben Timmerman
Founder & Learning Evangelist
8
Wilhelmus - Het Volkslied van Nederland

"Goed om even te testen, maar ik moet zeggen dat ik tot nu toe toch niet verder kwam dan de eerste voetbalcoupletten ;) Morgen hopelijk meer oefening, en hopen op mooi weer natuurlijk!" - 25.04.2014 13:48

"Goed om even te testen, maar ik moet zeggen dat ik tot nu toe toch niet verder kwam dan de eerste voetbalcoupletten ;) Morgen hopelijk meer … Gesamte Bewertung lesen - 25.04.2014 13:48

Sofie Angevaare
starstarstarstarstar
Sofie Angevaare
PR & Social Media Manager @ Springest
10
Wilhelmus - Het Volkslied van Nederland

"Heb mijn Volkslied-kennis snel kunnen bijspijkeren! 15 coupletten is wel veel om te onthouden... Morgen tijdens Koningsdag is het examen! Ben benieuwd wat er dan is blijven hangen! Ik ga mijn best doen :) " - 25.04.2014 10:05

"Heb mijn Volkslied-kennis snel kunnen bijspijkeren! 15 coupletten is wel veel om te onthouden... Morgen tijdens Koningsdag is het examen! Be… Gesamte Bewertung lesen - 25.04.2014 10:05

Es gibt für diese Weiterbildung noch keine FAQ. Haben Sie eine Frage? Unsere Bildungsberater helfen Ihnen gerne weiter. Senden Sie uns eine E-Mail info@springest.de

Bitte füllen Sie das Formular so vollständig wie möglich aus

Anrede
(optional)
(optional)
(optional)
(optional)
(optional)

Haben Sie noch Fragen?

(optional)
Damit Ihnen per E-Mail oder Telefon weitergeholfen werden kann, speichern wir Ihre Daten.
Mehr Informationen dazu finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.